top of page

תשוקה לעולם הספר

 

ספרים אודיטוריים מאפשרים לתלמידים להתמקד בתוכן ובדימויים של הסיפור במקום לבזבז אנרגיה מנטאלית על פענוח המילים. קריינים נבחרים מחיים את הספר באופן אוטנטי וחד. לרוב, מדובר בשחקנים שיודעים להתאים את טון הקריאה בהתאם לספר, תוך שימוש מקצועי באמצעים קוליים ודרמטיים. 

שיפור הבנה

 

ברברה וילסון, מומחית לקריאה בעלת שם עולמי, מדגישה כי לחוסר היכולת לקרוא עלולות להיות מגוון תוצאות שליליות בהקשרים לימודיים שונים. בדרך כלל, נדרשים תלמידים המתקשים בקריאה ללמוד באמצעות ספרים המיועדים לגילאים צעירים הרבה יותר. שימוש בספרי אודיו מאפשר להתאים את חומרי הקריאה לגילאי הלומדים למרות הקושי שממנו הם סובלים, ובכך מגבירים את היכולת שלהם להגיע למיצוי הפוטנציאל הגלום בהם.

שיפור ביטחון העצמי

 

אנו מאמינים כי יש בכוחם של ספרים אודיטוריים לסחוף תלמידים לתוך עולמות דמיוניים שקיימים רק בספרים. תלמידים שמתקשים בקריאה, שעד היום הודרו משיחות סביב סיפורים וספרים, יוכלו לקחת חלק פעיל יותר בשיחת היום אודות הסרט החדש שיוצא בקרוב לאקרנים, בעקבות הספר שהיה הלהיט של הקיץ. השתתפות זו יכולה לתרום לתחושה של בגרות, גאווה ועצמאות, שעד היום נמנעה מהם.

שיפור הקריאה

 

במחקר של Esteves & Witten משנת 2011 הוכח כי סביבות למידהשמשלבות בין ספרים אודיטוריים לבין חשיפה לטקסט הכתוב, מביאות לשיפור ניכר בשטף הקריאה, בהשוואה לחשיפה לטקסט הכתוב בלבד.  נראה כי תוצאה זו נובעת מן העובדה כי תלמידים בעל קשיי למידה זקוקים לחשיפה מוגברת לחומר הכתוב על מנת לשפר את האוטומטיזציה בזיהוי ושליפת מילים, וזמן עם טקסט כתוב משפר את יכולת הקריאה הכללית  (Allington 2009).  החשיפה לחומר בשני ערוצים בו זמנית משפרת את היעילות של הזמן עם הטקסט.  

bottom of page