top of page

על הפרויקט

img.png

בעידן המולטימדיה, ילדים כמעט ואינם קוראים ספרים. מסיבות מובנות, הימנעות מקריאה היא תופעה נפוצה במיוחד בקרב ילדים המתקשים בקריאה. בשנים האחרונות הוכח כי ספרי אודיו עשויים לסייע בעידוד הקריאה בקרב ילדים, ובפרט בחינוך המיוחד וילדים עם לקויי למידה. בארה"ב, נעשה שימוש פורץ דרך בספרי אודיו במגוון של תכניות לימודים. הוכח כי יש בכוחם של ספרי אודיו לתרום לפיתוח מיומנויות קריאה, ובמקביל להגביר את המוטיבציה של הילדים להקדיש זמן לקריאה.

כאן בישראל, טרם התגלה הפוטנציאל החינוכי הגלום בספרי אודיו. הפרויקט שלנו,

" Israel Audiobooks Project" נועד להמריץ תהליך זה. כשלב ראשון, בחרנו את הספר הקלאסי מאת ראלד דאל "צ'רלי בממלכת השוקולד", הפקנו אותו כספר אודיו בעברית ובערבית (דרך שותפינו באלמנארה), והפצנו אותו, ללא תשלום לכל ילדי החינוך המיוחד והשילוב בישראל.  מאז, אנו עובדים במרץ על רכישת זכויות והפקת ספרי אודיו נוספים. הענקת הספר כמתנה, ביחד עם ליווי והדרכה של המחנכים, יסייעו לתלמדי החינוך המיוחד לחוות את תחושת הסיפוק שבקריאת ספר שלם - מכריכה לכריכה. כבר אלפי ילדים שמעו את הספרים שלנו והמשוב מהתלמידים, מההורים ומהמורים מדהים ומרגש!  

בהמשך הדרך...

בהמשך הדרך...

unnamed.jpg

השנה הוספנו ספרים נוספים ואנו עובדים בימים אלו על הפקת עוד ספרים, הן קלאסיקות והן ספרים חדשים.  בעתיד, נשאף להפיץ ספר אודיו חדש מדי חודש לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים עם לקויי למידה, בדומה למודל המוכר והמוצלח של "ספריית פיג'מה", שפועל בגני הילדים בישראל.  תקוותנו היא שבאמצעות החשיפה לספרי האודיו, התלמידים יוכלו להקדיש יותר זמן לקריאה, תוך ניצול המשאבים העומדים לרשותם כמו: הספרייה לעיוורים או ספריית אל-מנרה לדוברי ערבית. אנו מאמינים כי ספרי אודיו יכולים לתרום לכלל ילדי ישראל וברצוננו לקדם את המודעות לחשיבותם.

איך ספרי אודיו עוזרים....

bottom of page