top of page

שותפים

תודה מיוחדת לאלו שבנדיבות חסרת תקדים סוללים את הדרך להצלחת הפרויקט לטובת ילדי החינוך המיוחד בישראל.

 • כנרת זמורה הוצאה לאור שתרמה את התרגום לצ'רלי ולכל ספר שביקשנו לטובת ילדי החינוך המיוחד!!!

 • ידיעות ספרים שתרם ספרים לפרויקט.

 • הקיבוץ המאוחד שתרם ספר לפרויקט.

 • Icast שתרם ספרי אודיו לפרויקט ומהווה שותף אינטגרלי לפרויקט .

 • ארגון אלמנארה - עמותה לקידום אנשים עם מוגבלות שהסכימה למנף את הפרויקט ולהפיק את הספר הראשון שלנו בערבית ובעברית.

 • הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה.

 • קהילת דרכי נועם שחבריה התאחדו להרים את הפרויקט.

 • ארינ ניר הוצאה לאור שתרמה ספר לפרוייקט.

 • חיים ולדר שתרם את הספר המדהים שלו.

 • אחיאסף הוצאה לאור שתרמה ספר לפרוייקט.

 • סוכנות Deborah Harris שעוזרת לנו בהשגת זכויות בארץ ובחו"ל.

 • משפחת דאל שעודדו את הפרויקט מתחילתו.

 

 

bottom of page