top of page

 ?'למה 'צרלי וממלכת השוקלדים

בחרנו להתחיל בספר צ'רלי בממלכת השוקולד מאת רואלד דאל.

 

ספר זה פותח צוהר לעולם דמיוני ומופלא, ומתאים לילדים מגילאים שונים.

 

צ'רלי הוא ילד חמוד ממשפחה ענייה שזוכה בכרטיס זהב שמאפשר לו להגשים את חלומותיו. באופן דומה, השאיפה שלנו היא לתת "כרטיסי זהב" באמצעות יצירת  ספר אודיו ראשון, שיאפשר לתלמידי החינוך המיוחד להיסחף לתוך עולם הספר.

bottom of page